Voorwaarden betalingsuitstel van een woonkrediet

2022 bracht een heuse energiecrisis met zich mee, waardoor heel wat mensen met onzekerheid zitten over hun basisvoorzieningen. De banken voelen echter dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. We lichten de voorwaarden uit voor jullie om betalingsuitstel te krijgen van een woonkrediet.

Controleer eerst of u aan de toekenningsvoorwaarden voldoet om een betalingsuitstel van uw woonkrediet te kunnen verkrijgen:

  • Het woonkrediet is aangegaan voor uw hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel);
  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel, is het totaal roerend vermogen op uw zicht- en spaarrekeningen en in uw beleggingsportefeuille bij BNP Paribas Fortis of een andere bank kleiner dan 10.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend;
  • Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd;
  • U heeft een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij uw energieleverancier.

Meer details hierover zijn beschikbaar in het persbericht en het FAQ van Febelfin. Als u vragen heeft, zijn we natuurlijk steeds voor u beschikbaar.